Ujian DASS (Depression, Anxiety and Stress Scales)

Ujian DASS adalah singkatan daripada “Depression, Anxiety and Stress Scales,” sebuah alat penilaian psikologi yang digunakan untuk mengukur dan mengenal pasti tahap kemurungan, kebimbangan, dan tekanan. Ujian ini terdiri daripada tiga skala yang mengukur ketiga-tiga aspek ini secara berasingan.

Ia sering digunakan dalam konteks klinikal dan penyelidikan untuk membantu dalam diagnosis dan pemantauan keadaan kesihatan mental. DASS memberikan gambaran keseluruhan mengenai keadaan emosi seseorang pada masa penilaian.

Untuk mengambil Ujian DASS (Depression, Anxiety and Stress Scales) di Sabah, anda boleh berhubung dengan profesional kesihatan mental seperti psikolog atau psikiatri yang berlesen.

Ujian ini biasanya ditawarkan di klinik atau pusat kesihatan mental, hospital, atau melalui perkhidmatan kaunseling di institusi pendidikan. Anda juga boleh mencari klinik atau pusat kesihatan mental yang berdekatan melalui pencarian internet atau rujukan daripada doktor peribadi.

Penting untuk mendapatkan nasihat dan penilaian daripada profesional yang berkelayakan untuk keputusan dan panduan yang tepat.

Saringan Minda Sihat

Saringan minda sihat merujuk kepada pelbagai aktiviti dan amalan yang membantu menjaga kesihatan mental. Ini termasuklah bersenam secara berkala, tidur yang cukup, pemakanan seimbang, menguruskan stres dengan baik, berinteraksi sosial secara positif, dan mengamalkan teknik-teknik relaksasi seperti meditasi.

Saringan minda sihat juga melibatkan mengenali dan menguruskan masalah kesihatan mental seperti kemurungan dan kecemasan dengan mendapatkan bantuan profesional jika diperlukan. Ini adalah langkah-langkah penting untuk menjaga kesejahteraan mental dan emosi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *