SPANS Sabah (espans.sabah.gov.my)

SPANS Sabah, singkatan daripada “Sistem Perkhidmatan Awam Negeri Sabah,” adalah platform digital yang digunakan oleh Kerajaan Negeri Sabah untuk pengurusan perkhidmatan awam dan urusan kakitangan awam. Ia membolehkan kakitangan awam mengakses maklumat peribadi, urusan cuti, gaji, dan lain-lain melalui laman web rasmi SPANS Sabah. Sistem ini membantu meningkatkan kecekapan dalam pengurusan sumber manusia dan pentadbiran kerajaan di Sabah.

SPANS Sabah, yang boleh diakses melalui laman web espans.sabah.gov.my. SPANS memudahkan kakitangan awam untuk mengakses maklumat peribadi, urusan cuti, gaji, dan banyak lagi. Ia juga merupakan alat penting dalam pengurusan sumber manusia dan pentadbiran kerajaan di Sabah. Kakitangan awam boleh mengakses SPANS untuk melaksanakan urusan pentadbiran dan peribadi mereka dengan mudah melalui laman web tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *