PUKONSA Online (Portal e-Kontrak Sabah)

PUKONSA online, atau Portal e-Kontrak Sabah, adalah sebuah sistem yang digunakan oleh Kerajaan Negeri Sabah untuk pengurusan kontrak dan perolehan. Portal ini memudahkan proses perolehan, pengurusan kontrak, dan urusan berkaitan dengan pembekal.

PUKONSA bertujuan untuk meningkatkan kecekapan, ketelusan, dan tadbir urus yang baik dalam proses perolehan kerajaan. Sistem ini juga memudahkan pembekal untuk menyertai tender, mengemukakan dokumen, dan mengikuti status perolehan mereka secara dalam talian.

Untuk mengakses PUKONSA, atau Portal e-Kontrak Sabah, anda perlu melawat laman web rasmi PUKONSA di pautan https://epukonsamof.sabah.gov.my.

Ini adalah portal rasmi PUKONSA yang digunakan oleh Kerajaan Negeri Sabah untuk pengurusan kontrak dan perolehan. Di portal ini, pengguna boleh mendaftar sebagai pembekal, menyertai tender, mengemukakan dokumen, dan menguruskan kontrak secara dalam talian. Sila kunjungi pautan tersebut untuk maklumat lebih lanjut dan untuk mengakses perkhidmatan yang disediakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *