Pingat Kebesaran Negeri Sabah

Pingat Kebesaran Negeri Sabah merujuk kepada anugerah kehormatan yang diberikan oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah kepada individu-individu yang telah memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat dan negeri Sabah. Pingat-pingat ini melambangkan penghargaan dan penghormatan untuk jasa dan sumbangan yang diberikan.

Mereka yang dianugerahkan dengan pingat ini biasanya diiktiraf atas pencapaian atau sumbangan mereka dalam pelbagai bidang, seperti perkhidmatan masyarakat, pendidikan, dan lain-lain bidang yang menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan Sabah.

Senarai Pingat Kebesaran Negeri Sabah

Darjah kebesaran, bintang, dan pingat kehormatan Negeri Sabah dikurniakan oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah kepada mereka yang telah menyumbangkan jasa kepada masyarakat dan negeri Sabah. Kumpulan ini termasuk:

Darjah Yang Amat Mulia Kinabalu

  • Seri Panglima Darjah Kinabalu (S.P.D.K.) – Datuk Seri Panglima
  • Panglima Gemilang Darjah Kinabalu (P.G.D.K.) – Datuk
  • Ahli Setia Darjah Kinabalu (A.S.D.K.)
  • Ahli Darjah Kinabalu (A.D.K.)

Bintang Kinabalu

  • Bintang Setia Kinabalu (B.S.K.)
  • Bintang Kinabalu (B.K.)

Pingat Perkhidmatan Terpuji

Susunan keutamaan darjah ini bermula dengan Seri Panglima Darjah Kinabalu, diikuti oleh Panglima Gemilang Darjah Kinabalu, dan seterusnya.

Untuk informasi lebih lanjut, sila layari Wikipedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *