Pengarah Pendidikan Sabah

Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah pada tahun 2023 adalah Datuk Haji Raisin bin Saidin. Beliau telah dilantik untuk jawatan ini, menggantikan Datuk Tah Nia Binti Jaman yang berkhidmat hingga 31 Mac 2023. Encik Raisin bin Saidin memulakan tugasnya sebagai Pengarah Pendidikan Negeri Sabah pada tahun tersebut.

Datuk Haji Raisin bin Saidin menjabat sebagai Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Beliau memegang visi untuk menyediakan pendidikan berkualiti, membangunkan potensi individu dan memenuhi aspirasi negara. Misi beliau termasuklah melahirkan insan yang cemerlang dari segi intelek, rohani, dan jasmani, serta mempromosikan budaya ilmu dan kemahiran berfikir.

Datuk Raisin juga fokus pada peningkatan kepimpinan dan pengurusan organisasi serta pembangunan bakat murid secara holistik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *