No Plat Sabah

Nombor plat kenderaan di Sabah, Malaysia, mempunyai format yang unik seperti di negeri-negeri lain di Malaysia. Plat ini biasanya bermula dengan huruf yang menandakan negeri, diikuti oleh siri nombor dan kadangkala huruf tambahan.

Contohnya, plat kenderaan di Sabah bermula dengan huruf “S” diikuti oleh siri nombor. Sabah juga telah melalui beberapa siri plat khas, seperti “SA”, “SS”, dan lain-lain, yang masing-masing mempunyai keunikan tersendiri dalam sistem pendaftaran kenderaan di Malaysia.

Nombor plat kenderaan di Sabah tidak dikhususkan mengikut daerah. Sebaliknya, mereka mengikuti siri nombor berterusan yang bermula dengan huruf “S”, tanpa mengambil kira daerah tertentu. Oleh itu, tidak ada ketetapan khusus nombor plat kenderaan mengikut daerah di Sabah seperti yang terdapat di beberapa negeri lain di Malaysia.

Sebagai contoh, nombor plat yang bermula dengan “SAA” diikuti oleh siri nombor akan digunakan secara berterusan tanpa mengira daerah kenderaan tersebut didaftarkan.

Cara Beli No Plat Sabah

Untuk membeli nombor plat khas di Sabah, anda perlu mengikuti proses tender atau bidaan yang dijalankan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Proses ini biasanya melibatkan pendaftaran dan penyerahan tawaran untuk nombor plat yang diinginkan.

Anda boleh menyemak pengumuman dan maklumat terkini mengenai tender nombor plat khas di laman web rasmi JPJ atau melalui cawangan JPJ di Sabah. Juga, terdapat syarikat-syarikat swasta yang menawarkan perkhidmatan pembelian nombor plat khas, tetapi pastikan mereka adalah sah dan berdaftar dengan JPJ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *