Graduan seimbang aset negara

Naib Canselor Universiti Malaysia Sabah (UMS), Prof. Datuk Dr. Kasim Haji Mansor, menekankan bahawa graduan yang seimbang dalam pelbagai aspek adalah penting untuk memacu pembangunan negara dan bersaing di peringkat antarabangsa.

Beliau menyatakan bahawa kejayaan graduan tidak hanya diukur melalui kecemerlangan akademik, tetapi juga melalui kecemerlangan dalam kemahiran insaniah.

“Graduan juga harus memahami dan mengamalkan enam tonggak dasar Malaysia MADANI yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Anwar Ibrahim, iaitu Kemampanan, Kesejahteraan, Daya Cipta, Hormat, Keyakinan, dan Ihsan.

“Agenda MADANI ini bukan sahaja menekankan penyelesaian masalah dan memenuhi keperluan semasa, tetapi juga menyasar masa depan dan potensi rakyat serta negara,” ujar beliau.

Beliau menyampaikan pandangan ini ketika merasmikan Karnival Kokurikulum UMS Semester 2 Sesi 2022/2023 yang dianjurkan oleh Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar (PKPP) pada Sabtu.

Dr. Kasim berpendapat bahawa karnival ini adalah inisiatif yang baik untuk membuka mata pelajar dalam bidang reka cipta dan inovasi serta mendorong mereka berfikir secara kreatif, sejajar dengan misi UMS untuk menjadi peneraju dalam masyarakat berinovatif.

“Kursus-kursus yang ditawarkan oleh PKPP ini fokus pada pengembangan potensi pelajar dalam mengasah bakat dan kemahiran insaniah melalui kurikulum yang relevan dan program-program yang dianjurkan, termasuk pendedahan tentang inovasi,” kata beliau.

Pengarah PKPPUMS, Prof. Madya Dr. Jurry Foo, menyatakan komitmen pusatnya untuk memastikan UMS mencapai matlamatnya sebagai peneraju masyarakat berinovatif, dengan menyediakan modul pengajaran dan pembelajaran (PdP) berkualitas.

Beliau juga menyebut bahawa jurulatih yang kompeten telah dilantik untuk mengendalikan kursus-kursus kemahiran dan aktiviti kemasyarakatan.

Karnival ini, yang melibatkan 23 kursus kokurikulum, diisi dengan berbagai acara seperti pameran aktiviti semester, interaksi sosial, permainan, pertandingan bakat, peragaan pakaian, pameran poster inovasi pelajar, dan kempen derma darah.

“Karnival ini dimeriahkan dengan kehadiran pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Tebobon dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Untuk kempen derma darah, yang dianjurkan bersama KKM, 128 pelajar telah mendaftar dan 49 pain darah berhasil dikumpulkan, melebihi target yang ditetapkan,” tambah Dr Jurry.

Hadir dalam karnival tersebut adalah Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS, Prof. Madya Dr. Raman Noordin, bersama pegawai-pegawai utama dan senior UMS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *